Voda

- Priključci na gradski vodovod i kanalizaciju

- Redovno održavanje instalacija

- Ugradnja vodovodnih cijevi

- I više!

VIŠE+

Grijanje

- Plinsko centralno grijanje

- Centralno grijanje na tekuće energente

- Centralno grijanje na biomasu i ostala kruta goriva

- I više!

VIŠE+

Struja

- Ugradnja utičnica i prekidača

- Ugradnja sustava rasvjete

- Postavljanje električnih kabela i cijevi

- I više!

VIŠE+

Ventilacija

- Ugradnja ventilacijskih kanala

- Postavljanje sustava rekuperacije topline

- Instaliranje filtara za čišćenje zraka

- I više!

VIŠE+

Klimatizacija

- Ugradnja sustava za klimatizaciju

- Povezivanje cijevi i kablova

- Testiranje i podešavanje sustava

- I više!

VIŠE+

Plin

- Montaža i instalacija sustava za plin

- Rekonstrukcija postojeće plinske mreže

- Održavanje plinskih instalacija

- I više!

VIŠE+

Facility management

VIŠE+